TEST

WATCH VIDEO

"The future holds more discoveries than can ever be imagined." - Gillian Godtfredsen
Watch Video

HEALERSKOLEN

En 1-årig utdanning i healing og metafysikk som gir deg kunnskap og praktisk erfaring. Du får både et norsk og et engelsk utdanningsbevis. Ditt engelsk sertifikat er akkreditert med 100 CPD (Continuous Professional Development) poeng.