Kursnavn » HEALERSKOLEN

1- årig utdanning som gir profesjonell behandlerstatus

Tid: Samlinger

Samling 1: 23 - 24 sep
Samling 2: 4 - 5 nov
Samling 3: 3 - 4 feb 2018
Samling 4: 2 - 3 jun 2018

I tillegg kommer online kurs & webinar månedlig for fleksible studier og optimal integrering.

Sted: Bygdøy, Oslo

Pris: kr 31500,-:
(Inkluderer 1 års medlemskap i Nordic Healing Association etter sertifisering)


Påmelding her!

Om opplæringen »

Den er godt egnet for mennesker som vil ha både teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter i healing. Utdanningsformatet er en fin kombinasjon av samlinger med personlig oppmøte og tilrettelagt online studie.Healingakademiet følger World Health Organisations (WHO) direktiver for empowerment og helsefremmende arbeid. Healingakademiets opplæring er ingen erstatning for medisinsk eller psykologisk behandling. Opplæringen er også godt egnet for helsepersonell som vil ha TCM (Traditional & Complementary Medicine)

Utdanningen er godkjent av Nordic Healing Association. Nordic Healing Association er godkjent av Helsedirektoratet som utøverorganisasjon.

Utdanningen kvalifiserer for fullt medlemskap i organisasjonen med påfølgende offentlige rettigheter.

Healing & Empowerment »

Healing er et engelsk ord og betyr å gjøre hel, hele, helbrede. Healing er en helhetlig og tradisjonell behandlingsform som brukes i mange former. Det har vært praktisert i alle kulturer siden forhistorisk tid. Healing er en naturlig evne som en kan videreutvikle og styrke. Den som gir healing søker å hjelpe andre mennesker eller levende vesener til bedre helse, velvære og livskvalitet ved hjelp av ikke-fysiske metoder. En healer helbreder ingen, men kan fungere som en katalysator i prosessen. Det er viktig at mennesker som arbeider med healing og helsefremming ikke lover resultater. Tusenvis av mennesker har de siste årene blitt healer "over natt" og av hensyn til fagets renommé burde opplæring kvalitetssikres både teoretisk og praktisk. Les mer om healing.

Healing som behandling, og de dype prosessene som finner sted i et individ underveis ligger fremdeles i et hittil udefinerbart og uforklarlig domene. Ingen vet hva som skjer i enkeltindividets energisystem.

  Det engelske ordet Empowerment lar seg vanskelig oversette til norsk. Noen kaller det for egenkraftmobilisering. Empowerment defineres som aktivering av menneskets egne iboende evner samt frigjøring av ressursene som gjenoppretter balanse og harmoni i energisystemet. Det handler om å hjelpe mennesket til å ta tak i egne muligheter, finne frem til egne ressurser, ta ansvar for eget liv og styre det i den retningen en ønsker. Selvhjelp og empowerment handler om å gå fra passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv.Denne 1- årige utdanningen gir opplæring i metafysikk og healing og leder til 2 utdanningsbevis:

1. Diplom i Healing & Metafysikk
2. Certified Meta Health Practitioner - formelle CPD poengHealerskolen ble grunnlagt i 1995 av Gillian Godtfredsen. Utdanningen er godkdjent av Nordic Healing Association og gir angang til registrering i Brønnøysund. Velg en kvalitetssikret utdanning med lang fartstid og tusenvis av fornøyde studenter gjennom årene.Pensum baserer seg på kunnskap fra nyere tid og på tradisjonelle kunnskaper, ferdigheter og praksis fra teorier, oppfatninger og erfaringer fra ulike urkulturer, brukt i fremming og vedlikehold av helse.

Den passer også for dem som ønsker økt bevissthet og kontroll over sin egen helse og adferd, og som ønsker å få flere praktiske verktøy for å gjøre en god jobb i å fremme helse og velvære.

Kropp-sinn-ånd forbindelsen, individets evne til selv å regulere biologiske og fysiologiske prosesser (PNI), bevissthet om tanker, holdninger, livsstil og aktiviteter er i fokus.
Utdanningen er pedagogisk og psykologisk tilrettelagt av hovedfagspedagoger og erfarne behandlere med hensyn til innhold, gjennomføring og etikk.
Fokus er på individet - det hele, levende og opplevende mennesket. Opplæring og utøvelse er supplerende/komplementær og ikke en erstatning/alternativ til kovensjonell behandling.

Å kunne vise til en profesjonell sertifisering demonstrerer at du er kvalifisert til å arbeide på det helsefremmende og velværebaserte yrkesfeltet, og viser at du holder deg oppdatert i praksis gjennom å delta ved videre- og etterutdanning som gir deg CPD poeng. Du får både et norsk og et engelsk utdanningsbevis.

Utdanningen passer for mennesker som ønsker å utforske sin åndelighet og sine evner til selvbehandling og støtte andre til å gjøre det samme.

Den teoretiske og praktiske kunnskapen bygger på forståelsen for hvordan kropp - sinn - ånd fungerer sammen, samt betydningen og innflytelsen av personlige og globale paradigmer i helseøyemed. Felles for deltakere er at de føler at de får kunnskap og verktøy for helse, selvutvikling, innsikt og mestring.Samling 1

Terapeutisk kommunikasjon
Pust & pusteteknikker
Meditasjon
Ro & avspenning
Høysensitivitet
Håndspåleggelse
Selvhealing
Selvbehandling
Gruppehealing
Krystallens kraft

Samling 2

TFT/EFT/Nevrotapping
Regression
Meditasjon som medisin
Tankens kraft
Stressmestring
Mestringsmedisin & friskliv
Egenutvikling
Selvinnsikt og terapeutiske ressurser.

Samling 3

Shamanisme
Trommereiser
Tradisjonelle healing metoder
Lydhealing
PNI (Psycho Nevro Immunologi)
NLP (Nevro Lingvistisk Programmering)
Etikk
Utøvelse som profesjonell behandler

Samling 4

PNI (Psycho Nevro Immunologi)
NLP (Nevro Lingvistisk Programmering)
Etikk
Utøvelse som profesjonell behandler

Obligatoriske e-kurs:

Healing grunnkurs
Anatomi & fysiologi
Universallovene
Krystallhealing, stener og mineraler
Mindfulness
Healingmassasje

Sertifiseringskrav

Deltakelse på 3 samlinger (se ovenfor)
6 obligatoriske e-kurs (se ovenfor)
3 valgfrie e-kurs
1 fordypningsoppgave
75 dokumenterte behandlinger